שעות קבלת קהל ומענה לטלפונים

ימים א', ב', ד', ה' – בין השעות 08:30-13:30, 16:00-18:30
ימי ג' – בין השעות 08:30-13:30
ימי ו' – המשרד סגור
מספר טלפון: 08-8679494
פקס: 08-8679985
דוא"ל: office@a-twizer.com
כתובת: שד' הרצל 1 (בית יוניטרייד), קומה ד', משרד 717, אשדוד

מדיניות פרטיות

מדיניות וטיפים מועילים במקרקעין

בתחום זה של רכישת דירות מקבלנים בארץ רווחת, למרבה הצער, טעות חמורה מאוד של רוכשים, אשר אינם נותנים דעתם לכך שעורכי הדין של הקבלנים אינם מייצגים אותם בעסקת הרכישה, זאת הגם שעל פי הדין כיום אלה רשאים לגבות מן הרוכשים שכר טרחה בשיעור של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ או 0.5% בצרוף מע"מ משווי הדירה הנרכשת, לפי הנמוך מביניהם. סכום זה נגבה מן הרוכשים עבור פעולות רישום הזכויות בעתיד בלשכת רישום המקרקעין, אך לא עבור שמירה ו/או הגנה על האינטרסים של רוכשי הדירה החדשה.

לעניין זה חשיבות עצומה, שכן מסתבר כי רוכשים חותמים לא אחת על חוזי רכישה מקפחים ביותר, זאת ללא מודעות לאפשרות הייצוג המשפטי הנפרד ואפשרות של שיפור ממשי בתנאי החוזה המוצע. בכך, נוטלים על עצמם הרוכשים סיכונים ממשיים וזאת דווקא בעסקה הכלכלית הגדולה ביותר בחייהם, שהרי לא יעלה על הדעת למשל לרכוש מכונית ללא בדיקה ?!, אז מדוע שלא לערוך בדיקה מקיפה כשהמדובר בדירה העולה עשרות מונים ?!.

ברם, אין ספק כי כיום קיימת מודעות, ההולכת וגוברת מיום ליום, ובמיוחד לאחר פשיטות רגל וקריסות של חברות בנייה רבות בארץ,כאשר יותר ויותר רוכשים מבינים כי חייבים לשכור שירותים של עורך דין המתמחה בתחום זה של עסקאות רכישת דירות מקבלנים על מנת לקבל ייעוץ משפטי בלתי תלוי לבדיקת הזכויות, ניהול המו"מ מול עורך הדין של הקבלן, ליווי במועד חתימת החוזה ולאחר חתימתו, פעולות הכרחיות שיש בהן כדי להגן ולהבטיח את זכויות רוכשי הדירה מהקבלן.

בהתאם לזאת, משרדנו מתמחה מזה שנים רבות במתן שירותי ייעוץ משפטי וליווי רוכשים "עד המפתח" ממש, על כל התהליך המורכב הכרוך בכך. לעת עתה, נצרף "על קצה המזלג" מס' טיפים מועילים, אשר יכולים להיות בהחלט לעזר לכל רוכש דירה חדשה מקבלן ו/או לכל הפחות בהבנת תהליך הרכישה מהקבלן:

 1. ראשית, יש לוודא תחילה את טיב הזכויות בקרקע (בעלות/חכירה/חכירה לא מהוונת/בר רשות) וע"ש מי רשומות הזכויות בקרקע זו עליה נבנית הדירה הנמכרת.
 2. שים/י לב, מניסיוננו, לא אחת מנסים קבלנים למכור זכויות בדירות חדשות שבדעתם לבנות, זאת כאשר הקרקע טרם בבעלותם המלאה, ולכך יכולות להיות השלכות משמעותיות על הרוכשים.
 3. יש לוודא קיום היתר בנייה לתוכניות הדירה הנרכשת.
 4. מומלץ לבדוק את תוכניות בניין הערים ותוכניות הבנייה בסביבת הנכס הנרכש.
 5. ככל שהקרקע עליה נבנית הדירה, משועבדת לבנק, יש לוודא מתן מסמך החרגה מהבנק למשכנתאות על פיו השעבוד אינו חל לגבי הדירה הנמכרת.
 6. יש לוודא כי הכספים שמשולמים על ידי הרוכש לקבלן מובטחים על פי הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות רוכשי דירות), תשל"ה-1974, זאת למשל בדרך של תשלום שוברי הפקדה לבנק המלווה ו/או ערבויות בנקאיות וכו'.
 7. יש לבדוק היטב את תשריטי הדירה הנרכשת ומפרט הדירה. במיוחד רצוי לוודא, שהמפרט כולל מידע בנוגע לשטח הדירה ואת כל המובטח לגבי אביזרי הדירה.
 8. איננו ממליצים לחתום על מסמך "בקשה לרכישת דירה" במשרד המכירות של הקבלן ללא נטילת ייעוץ משפטי מקדים. טופס זה מחייב אתכם למעשה לרכוש את הדירה ללא שום בדיקה מוקדמת וללא התייעצות עם עורך דין, והכל מבלי שהחברה הקבלנית עצמה בעצם מחויבת למכור לכם את הדירה. כן אתם עלולים לאבד את דמי המקדמה שתדרשו לשלם במועד החתימה על מסמך זה.
 9. יש לוודא תשלום פיצוי בסכום ראוי לרוכש במקרה של איחור בסיום בניית הדירה ומסירתה לרוכשים.
 10. יש לוודא קיום סעיף חוזי המלמד על התחייבות הקבלן לרישום זכויות הרוכשים לגבי הדירה הנרכשת בלשכת רישום המקרקעין בתוך זמן סביר.

שים לב ! גם אם שילמת שכר טרחה לעו"ד הקבלן, הרי שתשלום זה נדרש ממך עבור רישום הזכויות בדירה הנרכשת על שמך בלשכת רישום המקרקעין, אך לא עבור ייצוגך המשפטי בעסקת הרכישה מהקבלן, שכן עורך הדין של הקבלן מייצג אך ורק את הקבלן בלבד בעסקה ובמיצוי מקסימלי של האינטרסים של הקבלן כלפיך. על כן, וכדי להיות מוגנים בעיסקת רכישה זו, מומלץ בהחלט ליטול ייצוג משפטי של עו"ד המתמחה בתחום על מנת שזה יעמוד על זכויותיך כרוכש ויגן עליך מפני הסיכונים שבהתקשרות בעסקה זו.

למען הסר כל ספק, אין בהמלצות הנ"ל כדי למצות את מלוא הייעוץ המשפטי הנדרש והרלוונטי לעסקת רכישה ספציפית ומומלץ בהחלט ליטול סיוע משפטי בטרם רכישת מקרקעין.

  1. ראשית, לקבל אישור עקרוני מהבנק למשכנתאות למימון רכישת הדירה בשווי המבוקש, טרם הרכישה.
  2. שנית, לבדוק את המצב התכנוני של הדירה ו/או חריגות בניה בדירה הנרכשת וסביבתה, זאת באמצעות איש מקצוע מתאים בטרם רכישת הדירה (שמאי או אדריכל בנייה).
  3. שלישית, לקבל חוות דעת שמאית מטעם שמאי הבנק למשכנתאות טרם רכישת הדירה.
  4. רביעית, לקבל את כל מסמכי הוכחת הבעלות של המוכר בנכס הנרכש.
  5. חמישית, לבדוק שעבודים ו/או עיקולים רשומים לגבי הנכס הנרכש.
  6. שישית, לבדוק את גובה חוב המשכנתא ו/או כל חוב אחר הרובץ על הנכס בטרם רכישתו.
  7. שביעית, להתייעץ עם עורך דין מומחה למקרקעין בעניין חובות מיסוי פוטנציאליים בעסקת הרכישה/מכירה של הנכס.
  8. שמינית, מומלץ שלא לחתום על כל מסמך התקשרות מקדים עם הצד השני ללא עורך דין מומחה במקרקעין, לרבות זכרון דברים ו/או הצעת רכישה/מכירה.

צרו קשר

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן