שעות קבלת קהל ומענה לטלפונים

ימים א', ב', ד', ה' – בין השעות 08:30-13:30, 16:00-18:30
ימי ג' – בין השעות 08:30-13:30
ימי ו' – המשרד סגור
מספר טלפון: 08-8679494
פקס: 08-8679985
דוא"ל: office@a-twizer.com
כתובת: שד' הרצל 1 (בית יוניטרייד), קומה ד', משרד 717, אשדוד

מדיניות פרטיות

חלוקת רכוש ואיזון משאבים בין בני זוג

אחד מאבני הנגף העיקריים לגירושין בין בני זוג הוא אופן חלוקת הרכוש ביניהם בעת הפירוד.

נקודת המוצא לכך, היא בשאלה אם בני הזוג ערכו ביניהם הסכם ממון כדין, לפני ו/או במהלך הנישואין, ובו הוראות לגבי אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים. אם כן – יש לפעול לפי הוראות אלה.

אם אין הסכם ממון שכזה, או אז ככל שמדובר בבני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974, הרי שיחולו עליהם הוראות חוק יחסי ממון. לגבי זוג שנישא לפני המועד האמור, תחול חזקת השיתוף.

במה דברים אמורים?

לגבי זוג שנישא לאחר 1.1.74, הכלל הוא שלכל צד יש רכוש, זכויות ונכסים, הנקראים בלשון החוק "משאבים", השייכים לו בלעדית במהלך הנישואין. בעת הגירושין יש לאזן את שווים של משאבים אלה אל מול משאבי בן/ת הזוג השני/ה. כך, למי שיש משאבים בשווי גבוה יותר – מוטל עליו להעביר את מחצית ההפרש בשווי משאביו לצד שכנגד. כך בדיוק נעשה הסדר איזון המשאבים על פי החוק.

חשוב לציין, שבעת עריכת איזון המשאבים בין בני הזוג, יש לקחת בחשבון את כל הנכסים, הזכויות והחובות מכל מין וסוג שהוא, לרבות נדל"ן, כספים וחסכונות בבנקים, זכויות פנסיה, קרנות השתלמות, עסק/ים, מוניטין וכיו"ב, אשר יש לכל צד.

מאידך, לגבי זוג שנישא לו לפני יום 1.1.74, קיימת חזקת שיתוף בכלל הרכוש והזכויות, אלא אם הוכיח מי מבני הזוג אחרת.

כמו בן שהאמור לעיל מתאר אך באופן כללי את כללי חלוקת הרכוש הרגילים והסטנדרטיים בין בני זוג. אולם, הן על פי החוק והן על פי הפסיקה המשפטית, קיימים חריגים לכללים הרגילים דלעיל, המאפשרים למשל למי מהצדדים שאין לכלול נכס כזה או אחר בחישוב איזון המשאבים בין בני הזוג או למשל שיש לערוך אחרת את איזון המשאבים בין הצדדים, כגון ביחס שאינו שווה זה לזה ועוד.

לכן, מובן מאליו כי גם אם רוצים "להתגרש בטוב" יהיה זה לא נבון שלא להתייעץ תחילה עם עורך דין מומחה לדיני משפחה, אשר יאיר את עיניכם לגבי הזכויות המגיעות לכם על פי הדין.

לפרטים נוספים, לקבלת הכוונה מקצועית, הנכם מוזמנים לתאם פגישה עם עו"ד אבי טויזר, שהינו עורך דין עם 25 שנות ניסיון בתחום בטלפון: 08-8679494.

צרו קשר

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן